Şeyh Nazım Kıbrıs Kimdir?

tarafından
85
Şeyh Nazım Kıbrıs Kimdir?

Şeyh Nazım Kıbrısi kimdir? Sorusu cevaplanması zor bir sorudur. Şeyh Nazım Kıbrıs, 1970’lerin başından beri Kıbrıs adasında inzivada yaşayan Kıbrıslı Türk Sufi Müslüman dini liderdir.

Bazıları tarafından manevi bir öğretmen ve rehber olarak kabul edilirken, diğerleri onu bir şarlatan veya kült lider olarak görüyor. Şeyh Nazım Kıbrıs hakkında çok az güvenilir bilgi mevcut ve uzun yıllardır dış dünyaya büyük ölçüde erişilemiyor.

Nakşibendi-Hakkani Sufi Tarikatı nedir?

Nakşibendi-Hakkani Tarikatı, Şeyh Nazım Kıbrıs tarafından kurulmuş bir tarikattır. İmam Ali ibn Abi Talib’in, Peygamber Muhammed’in ve Sultan el-Evliya Mevlana Şeyh Abdullah Dağıstani gibi diğer büyük İslami şahsiyetlerin öğretilerini takip eder. Bu tarikatın temel amacı, zikir (Allah’ı anma) gibi tasavvufi uygulamalarla insanların iç huzuruna kavuşmalarına yardımcı olmaktır.

Şeyh Nazım’ın Önemli Başarılarından Bazıları Nelerdir?

Şeyh Nazım’ın bazı önemli başarıları arasında dünya çapında 400’den fazla cami inşa etmek; Müslüman ülkelerde okullar ve üniversiteler inşa etmek; ve Bosna Savaşı gibi çatışmalar sırasında mültecilere yardım sağlamak.

Ayrıca hadis çalışmaları gibi geleneksel İslami ilimlerin yeniden canlandırılmasında da önemli bir rol oynamıştır.

Kendisine yöneltilen eleştirilerden bazıları nelerdir? Kendisine yöneltilen eleştirilerden bazıları mali yolsuzluk, adam kayırma ve cinsel suistimal iddialarını içeriyor. Ancak, bu suçlamaların hiçbir zaman doğrulanmadığını ve siyasi güdümlü göründüklerini belirtmek gerekir.

Şeyh Nazım’ın Dünyanın Şu Anki Durumu Hakkındaki Görüşü Nedir?

Şeyh Nazım, dünyanın mevcut durumunun İslami değer ve ilkelerden uzaklaşan insanların bir sonucu olduğuna inanmaktadır. Ayrıca Batılı ülkeleri Müslüman ülkelerdeki müdahaleci politikaları nedeniyle eleştirdi ve yalnızca daha fazla kaosa ve yıkıma neden olduklarını belirtti. Ayrıca IŞİD gibi terör örgütlerini gerçek İslam’ı temsil etmediklerini söyleyerek kınadı.

Şeyh Nazım’ın Geleceğe Yönelik Öngörülerinden Bazıları Nelerdir?

Şeyh Nazım’ın geleceğe yönelik öngörülerinden bazıları, insanlığın Allah’a itaatsizliğinden kaynaklanan doğal afetlerin artmasının yanı sıra farklı dinler arasındaki savaşlar ve çatışmalardır.

Ayrıca Kıbrıs’ın Türk egemenliği altında yeniden birleşeceğini ve İstanbul’un sonunda yeniden canlanan bir Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olacağını söyledi. Arkasında nasıl bir miras bırakmayı umuyor? Şeyh Nazım, tüm Müslümanlar arasında bir barış, sevgi ve birlik mirası bırakmayı umuyor. Vefatından sonra da takipçilerinin çalışmalarına devam etmelerini diler.