Habermas Entelektüel Bir Biyografi pdf oku

tarafından
4
Habermas  Entelektüel Bir Biyografi pdf oku

Avrupa’nın en önemli felsefecilerinden biri olan Jürgen Habermas’ın hayatı, bir yandan Eleştirel Teori’nin gelişme seyri bağlamında, diğer yandan Almanya’daki liberal demokrasinin işleyişine dair yarım asırdır süren siyasal ve anayasal mücadele
ekseninde izlenebilir. Habermas’ın –kamusal alan, iletişimsel eylem ve moderniteye ilişkin- tartışma yaratan düşünce ve
teorileri, Almanya’daki başat siyasal olaylarla, örneğin yargı sisteminin Nazi düşüncesinden arındırılmasındaki başarısızlık,
anayasa mahkemesinin yükselişi, 1968 ve sonrasındaki öğrenci ayaklanmaları, NATO’nun Almanya’ya nükleer silah
konuşlandırma kararı ve Doğu Almanya’nın beklenmeyen çöküşü tarafından belirlenmiştir. Diğer yandan şu da iddia
edilebilir: Habermas’ın devlet, hukuk ve anayasa hakkındaki çalışmalarının, Alman siyasal kültürünün liberal-demokratik bir
modele doğru evrilmesinde kritik bir rolü olmuştur. Matthew G. Specter, düşünür ile kültürü arasındaki karşılıklı ilişkiyi eşine az
rastlanır bir titizlikle betimliyor. Habermas’ı ve dönemini anlatan bir entelektüel biyografi…

“Çarpıcı bir eser. Başka hiçbir kitap, Habermas’ın düşüncesini düşünsel-tarihsel bağlamına böylesine ustaca ve bu derinlikte
istiflememişti.”

John P. McCormick, Chicago Üniversitesi

“Kitap, Alman kamu kültürünün dönüştürülmesine büyük katkıları bulunan bir düşünürle mütevazı ve saygılı bir diyaloga girerken, kendi gür sesini de duyurabilmekte.”

Allan Megill, Virginia Üniversitesi  

Habermas
Entelektüel Bir Biyografi isimli 312 sayfadan oluşan kitap ; Matthew G. Specter tarafından yazılmış ve İLETİŞİM YAYINLARI yayınevinin 12.07.2012 tarihinde yayımlanmıştır.