Gaspıralı İsmail Bey pdf oku

tarafından
3
Gaspıralı İsmail Bey pdf oku

Gaspıralı İsmail Bey bütün hayatını Türklüğe vakfederek tarihte pek az insana nasip olacak kadar müspet bir iş görmüştür…

İsmail Bey hakkında Türk dünyasında pek çok makaleler neşredildiyse de, şimdiye kadar hayatı, fikirleri ve işleri hakkında, kısa da olsa, bir kitap yazılamadı.

Türk âlemine bu eseri takdime cesaret ederken, bunun bir tecrübe telakki edilmesini rica ederim. Bu tarihi, hatta kutsî mevzuyu değerli Türk evlatlarının daha esaslı işlemelerini temenni ederiz.

Bu eser İsmail Bey’i, bihakkın tanıtmaya muvaffak olmasa bile, rahmetle andırmaya ve Türk gençlerine sevdirmeye yarar ümidindeyiz.

Biz bu niyetten kuvvet ve cesaret aldık ve bu maksadımızın kusurlarımızı bağışlatacağına inanarak, Türk milletçilerine bu kitabı takdime kalkıştık.

CAFER SEYDAMET KIRIMER
 

Gaspıralı İsmail Bey isimli 272 sayfadan oluşan kitap ; Cafer Seydahmed Kırımer tarafından yazılmış ve BİYOGRAFİ.NET yayınevinin 06.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.